CE-MERKINTÄ

Kiviainestuotteemme, joille on määritelty harmonisoitu tuotestandardi, kuuluvat CE-merkinän piiriin.

Tuotteiden CE-merkit ja suoritustasoilmoitukset on tilattavissa toimistoltamme puh. 06 2471 500.

Inspecta Sertifiointi Oy on suorittanut tehtaan sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen ja suorittaa tehtaan sisäisen laadunvalvonnan jatkuvaa valvontaa sekä on antanut tehtaan sisäisen laadunvalvonnan vaatimustenmukaisuustodistuksen 0416-CPD-7311-01.

CE-merkinnällä vakuutamme, että rakennustuotteen ominaisuudet ovat eurooppalaisen harmonisoidun tuotestandardin tai eurooppalaisen teknisen hyväksynnän mukaiset.

Rakennustuotteeseen kiinnitetty CE-merkintä osoittaa, että tuote on testattu harmonisoidun tuotestandardin mukaisella testimenetelmällä ja että tuote on ilmoitetun suoritustason mukainen.

Tuotteen käytettävyys aiottuun rakennuskohteeseen on aina arvioitava erikseen aiotun käytön, paikallisten olosuhteiden ja rakentamismääräysten vaatimusten perusteella.