Kalliomurskeet ja Soramurskeet

Murskeiden käyttökohteet:

KIVITUHKA
0-4 mm
 • Käytävälaattojen alle tasauskerros (viimeinen kerros)
 • Urheilualueet (juoksuradat, kentät jne.)
KALLIOMURSKE
0-8 mm
 • Pihojen ja käytävien pintamurske (ohjepaksuus 3 – 10 cm) 
KALLIOMURSKE
0-12 mm
 • Pihojen, käytävien ja talolle menevien teiden pintamurske (ohjepaksuus 3 –10 cm) 
KALLIOMURSKE
0-16 mm
 • Parkkipaikkojen pintamurske
 • Sorateiden kunnossapitomurske
 • Asfaltin alle tasausmurskeeksi
 • joskus: pihoihin, viemäri- ja vesijohtoputken alle kantavaksi
KALLIOMURSKE
0-35 mm
 • Ns. kantavamurske.
 • Kadun ja teiden rakentamisessa päällimmäinen kerros, ennen pintamursketta, asfalttia tai käytävälaatan alle tulevaa tasauskerrosta
 • Rakennusten ja anturan alla kantavamurske
 • Työmaateiden pintamurske
KALLIOMURSKE
0-65 mm
 • Ns. jakavamurske.
 • Kadun ja teiden rakentamisessa keskimmäinen kerros, hiekan ja ja 0-35 mm välissä.
 • Työmaatiet (kantaa hyvin kuorma-autoa)
 • Rakennusten ja anturan alle tuleva murske
KALLIOMURSKE
0-100 mm
 • Ns. jakavamurske
 • Samat käyttökohteet, kuin 0-65 mm
Punamurske
0-16mm
 • Pihojen pintamurske, maisemointiin